Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

Angličtina až 4 x rýchlejšie, je to možné?


Vitajte na stránkach callanovametoda.net

Callanova metóda patrí medzi priame spôsoby výučby anglického jazyka. Medzi jej hlavné prednosti patria:

- dynamika
- rýchlosť
- rozprávanie výlučne v angličtine

Angličtinu, ako jeden z medzinárodných jazykov, by rada ovládala väčšina ľudí na celom svete. Ľudia potrebujú cudzí jazyk nielen v práci, ale i v spoločenskom živote, na cestách, či v zahraničí. No i napriek veľkej túžbe ľudí plynule rozprávať po anglicky sa cudzí jazyk učia veľmi neradi.

Callanova metóda umožňuje osvojiť si angličtinu 4 x rýchlejšie. Je to preto, že čas na hodinách je maximálne využitý v prospech študenta. Systém výučby Callanovou metódou umožňuje poslucháčom počúvať a hovoriť po celý čas 4 – 10 x viac, než pri iných metódach. Je to najmä preto, že sú nútení odpovedať na otázky celými vetami. Výsledkom tohto úsilia je to, že sa študent systematickým opakovaním a počúvaním učí.

Výsledkom tradičných metód je často krát to, že poslucháči majú problém sformulovať jednoduchú vetu, či frázu. Študenti síce naberajú slovnú zásobu, no ich najväčší problém – rozprávanie v cudzom jazyku stále pretrváva. Callanova metóda núti poslucháčov k tomu, aby rozprávali v cudzom jazyku. Zároveň tak u študentov odbúrava strach a hanbu z rozprávania. Je lepšie vôbec vyjadriť myšlienku (i keď gramaticky nie úplne správne) ako byť ticho. To, že sa študenti hanbia rozprávať v cudzom jazyku priznáva až 90% ľudí. Poslucháči sa v skupinkách veľmi rýchlo a dobre adaptujú, na hodiny sa tešia a k výučbe pristupujú ochotne, pretože si uvedomujú že postupne dosahujú výsledky.

Callanova metóda nepoužíva systém domácich úloh. Hodiny sa sústreďujú predovšetkým na prácu na hodine. Callanova metóda je vhodná pre všetkých poslucháčov na celom svete. Samozrejme tvorcovia metódy odporúčajú, aby sa poslucháč venoval angličtine i sám (čítaním anglických článkov, pozeraním správ v angličtine apod.), vďaka čomu študent svoj progres len urýchli.

Hodiny vedené Callanovou metódu sú už od prvej chvíle vedené len v cudzom jazyku, tzn. že lektor na študentov od prvého momentu rozpráva a prihovára sa v anglickom jazyku (od úplných začiatočníkov).

Partnerské jazykové školy

Študijné materiály pre Callanovu metódu